So you think you know me?

Jak często zdarza Wam się oceniać innych po wyglądzie, po zdjęciach publikowanych na portalach społecznościowych?

Nie uwierzę, gdy zaprzeczycie. Ludzka natura, skłania nas do wyrabiania swojej opinii na temat innych osób bardzo szybko, pod wpływem impulsu, powierzchownie. Czasami ciężko jest nad tym zapanować. Sama nie raz się na tym złapałam.

How often do you judge others basing on appearance, seeing photos posted in social media?

I won’t believe you when you deny. Human nature makes us build our opinion about other people very quickly, under the influence of impulses, superficially. Sometimes it’s hard to control it. Many times I did catch myself doing it.

Jednak codzienne nad sobą pracuję, bo wiem, jak bardzo nie lubię, gdy ktoś wypowiada bzdury na mój temat. Skoro mój profil na Instagramie nie ujawnia mojej twarzy, to na pewno mam coś do ukrycia, a może nawet jestem facetem? Skoro pokazuję w większości nogi i stopy to muszę mieć fetysz, albo jakieś inne zboczenie. Dziewczyna ze zrobionymi ustami lub biustem na pewno jest plastikową, pustą, lalą. A jeśli do tego siedzi w drogim samochodzie, to z pewnością okupiła jego posiadanie tyłkiem.

However, every day I work hard to keep myself clear of such behavior, because I know how much I hate when someone tells rubbish about me. Well, if don’t show face on my Instagram profile, than for sure sure I have something to hide, or maybe I’m a guy? When I show mostly my legs and feet, I have to have a fetish, or some kind of perversion. If a girl has made her lips or bust, definitely she is a plastic, empty doll. And if she’s sitting in an expensive car, then surely she sells her body to afford it. I mean, seriously?

Cóż, jeśli komuś nie podoba się mój profil lub blog to po prostu niech go nie czyta. Nie będę tracić czasu na wyjaśniania i przekonywanie – odwołam się tylko do tekstu o mnie. Jestem tu dla siebie i dla wszystkich osób, które choćby odrobinę czują się lepiej, gdy mnie oglądają, a tym bardziej czytają. Nie ma u mnie miejsca na leczenie swoich kompleksów przez złośliwość. Chciałabym przekonać jak największe grono kobiet, że nasze życie należy do nas i nie może nas ograniczać nic co “nie wypada”, co “się źle kojarzy” i co “ludzie powiedzą” albo “jak zareaguje rodzina”. Jeśli przez całe życie nosiłaś opaski na głowie bo odstawały Ci uszy, a teraz możesz sobie pozwolić na ich korektę, a przy okazji wypełnisz sobie usta aby wzmocnić uśmiech, który obrazuje Twoją szczerą radość, zrób to! Jeżeli Twój facet, z którym jesteś kilka lat, zobaczył Cię bez koszulki i w końcu bez załzawionych oczu, dopiero gdy zaserwowałaś sobie zupełnie nowe cycki, chwal się nimi! Jeżeli harujesz jak wół zdobywając kolejny dyplom uczelni wyższej, jednocześnie jesteś najlepszą menadżerką w firmie, a za oszczędzane przez lata premie kupisz AMG, M-Power, GT, etc. parkuj nim z dumą gdziekolwiek zapragniesz! Wysiadaj z niego w wysokich szpilkach, nawet jeśli jesteś wyższa od każdego o głowę i nawet nie waż się garbić! Jeżeli robisz cokolwiek co Cię uszczęśliwia, zmienia Twoje życie na lepsze, nie możesz sobie pozwolić na poczucie winy. Mówię o konkretnych dziewczynach, które znam, które ciężko wypracowały pięknie ciała, które pozwoliły sobie na więcej niż “wypada” i które swoją inteligencją i wartościami życiowymi onieśmielają, wszystkich, którym przyjdzie do głowy płytko je ocenić.

Well, if somebody doesn’t like my profile or blog then just don’t read it. I will not waste time explaining and persuading – I can only refer to my text “about me” . I am here for myself and for all those who feel a little better when they are watching me, and the more, read my post. There is no place here to deal with anybody’s complexes by being mean or offensive. I just want to convince as many women as possible that our lives belong to us, and that we can’t limit ourselves to what “doesn’t fit” what could be “wrongly understood” and what “people will say” or “how will the family react”. If you’ve worn a headband all your life because you’ve got your ears outlying, and now you can afford to correct them, and by the way you will fill your lips to strengthen the smile that shows your true joy, do it! If your man, has never seen you topless, during several years of dating, until you got your new boobs done – make use of them! If you are working so hard to get another university diploma, at the same time, you are the best manager in the company, and you are saving your bonuses to buy AMG, M-Power or GT – park it proudly wherever you want! Get out of it in high heels, even if you are taller than everyone by foot, and don’t even dare to slouch! If you do anything that makes you happy, and changes your life for better, you can’t afford to feel guilty. I’m talking about specific girls that I know, who have worked hard to have beautiful bodies, that have allowed themselves for more than others, and who intimidate by their intellect, all those who dare to underestimate their value.

Ale wracając do mnie. Pokazuje to co mi się podoba, ale nie jestem wariatką i nie biegam codziennie w obcasach albo krótkiej sukience. Lubię trampki i to bardzo, noszę poszarpane jeansy, nawet miewam nastrój na wypchane w kolanach dresy. Po prostu wszystko z odpowiednim umiarem.

Dziękuję wszystkim, którzy widzą we mnie normalną dziewczynę, że nawiązujecie ze mną kontakt. Każda pozytywna wiadomość od was daje mi siłę, motywację i chęci do nieustannego działania.

But coming back to me. I shows what I like, but I’m not crazy and I don’t run every day in heels or short dress. I like sneakers very much, I wear jagged jeans, sometimes I even have the mood for worn baggy pants. Just everything with proper moderation.

I would like to thank all those, who see me as a normal girl, that you contact me. Every positive message from you gives me strength, motivation and willingness to work hard.

#motivation #selfconfidence #womensbest #nojudgement #shero #dontmesswithme #dontmesswithher

All in gold party

Words wrapped with feelings